Hướng dẫn triển khai mã

Xem mã nguồn

Để xem HTML của trang web (còn được gọi là "mã nguồn"), trước tiên hãy mở trình duyệt web của bạn. Sau đó, truy cập trang nơi bạn muốn đặt quảng cáo của mình.

Khi bạn đã thực hiện bước đó, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới:

Google Chrome

  1. Nhấp vào biểu tượng trình đơn Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Công cụ, rồi chọn Xem nguồn.

hoặc

  • Nhấn Ctrl+U (Windows) hoặc ⌘-Option-U (Mac).

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari

Xem xét và thực hiện theo hướng dẫn mà trình duyệt của bạn cung cấp:

Sau khi bạn thực hiện các bước ở trên, một cửa sổ mới sẽ mở để hiển thị mã nguồn.